ล้างค่า
ผลสัมฤทธิ์
ผลสัมฤทธิ์ (ตัวชี้วัดหลัก)
จำนวนโครงการ
3,383
โครงการ
พื้นที่ได้รับประโยชน์
7,123,323
ไร่
พื้นที่ชลประทาน
8,432,112
ไร่
ความจุเดิม
50,321.12
ล้าน.ลบ.ม.
ความจุเพิ่ม
1,321.12
ล้าน.ลบ.ม.
จ้างแรงงาน
3,383
คน
 
 
ผลสัมฤทธิ์ (ตัวชี้วัดเสริม)
ปรับปรุงทางน้ำ
9,382
แห่ง
ป้องกันตลิ่ง
8,302
เมตร
มีระบบมาตรฐานน้ำประปาหมู่บ้าน
7,439
แห่ง
พื้นที่ๆได้รับการป้องกันระดับความเค็ม
4,432
ตร.กม.